Στην ΡΟΜΒΟΣ ΠΑΚ ΑΒΕΕ λαμβάνουμε πολύ σοβαρά το θέμα της περιβαλλοντικής ευθύνης και συνείδησης.

Αποδεικνύουμε τη δέσμευσή μας για περιβαλλοντική & δεοντολογική συμπεριφορά καθώς υποστηρίζουμε το Forest Stewardship Council® (FSC), που προωθεί την περιβαλλοντικά φιλική, την κοινωνικά αποδεκτή & οικονομικά βιώσιμη διαχείριση των δασών του πλανήτη.
Χρησιμοποιούμε μόνο αυτοκόλλητο χαρτί απο οίκους που ειναι πιστοποιημένοι κατά το πρότυπο FSC.

Περαιτέρω η κόλλα του χαρτιού καθώς και τα μελάνια, είναι πιστοποιημένα  για άμεση επαφή με τρόφιμα.

Είμαστε πειθαρχημένοι στο θέμα διαχείρισης βιομηχανικών & οικιακών απορριμμάτων μας καθώς έχουμε καθιερώσει το πρότυπο της ανακύκλωσης στην καθημερινότητά μας, αλλά προπάντων, διατηρούμε συνεργασίες με εταιρείες διαλογής και αποκομιδής απορριμμάτων με αυστηρούς ελέγχους & πιστοποιήσεις.